CI/BI

home > ABOUT DIO > PR > CI/BI

01. Symbol Mark (Basic)
Symbol Mark_Basic DIO
02. Used Color
Main Color - 1: CO M76 Y11 KO 2: PANTONE 205 CVC 3: R230 G91 B144 / Main Color - 1: C5 M5 YO KSS 2:PANTONE Cool Gray 8 CVC 3: R118 G116 B118 / Point Color - DIO RED PANTONE 1797 CVC 1: C7 M100 Y100 KO 2: PANTONE 1797 CVC 3:R212 G38 B36, DIO GREEN PANTONE 385 CVC 1: C18 M0 Y91 KO 2: PANTONE 130 CVC 3: R245 G180 BO, DIO YELLOW PANTONE 130 CVC 1: C0 M33 Y100 K0 2: PANTONE 130 CVC 3: R245 G180 B0, DIO L.BLUE PANTONE 3005 CVC 1: C100 M30 Y0 K6 2: PANTONE 3005 CVC 3: R0 G109 B173 [ 1: CMYK 2: RGB 3: PANTONE]
03. Logotype (Horizonal/ Grid)
Logotype A: DIO IMPLANT / Logotype B: DIO IMPLANT SYSTEM  / Grid System: ������ö�Ʈ, DIO IMPLANT, DIO IMPLANT SYSTEM